Nederlandse Ambassade in Seoul, Zuid-Korea

Evaluatie EU-handelsakkoord met Zuid-Korea

In 2011 sloten de Europese Unie en Zuid-Korea een handelsakkoord. Het doel hiervan is handel makkelijker, transparanter, eerlijker en voorspelbaarder te maken. Zo zijn er afspraken gemaakt over de afschaffing van invoerheffingen op industriële en landbouwproducten, dienstenhandel, verbetering van de regels voor overheidsopdrachten, douaneprocedures, intellectueel eigendom en technische handelsbelemmeringen.

Verzoek om informatie over EU-handelsakkoord met Zuid-Korea

De Europese Commissie hoort graag over uw ervaringen met het EU-handelsakkoord met Zuid-Korea. Daarvoor heeft zij een Engelstalige vragenlijst gepubliceerd. U kunt daar vragen beantwoorden over:

  • goederenhandel en douaneprocedures;

  • non-tarifaire handelsbelemmeringen;

  • investeringen en dienstenhandel;

  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen;

  • intellectueel eigendom;

  • overheidsaanbestedingen en mededinging;

  • veranderingen in regelgeving en administratieve kosten;

  • adviesgroepen en forum voor het maatschappelijk middenveld;

  • gevolgen voor consumenten en duurzame ontwikkeling.

De vragenlijst is beschikbaar op de website van de Europese Commissie en richt zich op alle belanghebbenden. U kunt tot uiterlijk 3 maart 2017 reageren.

Overig

U kunt uw ervaringen en suggesties voor handelsafspraken ook direct delen met het ministerie van

Buitenlandse Zaken. Wij zijn te bereiken via DGBEB-markttoegang@minbuza.nl. Via deze weg kunt u ons ook benaderen voor overige vragen of het melden van handelsbelemmeringen, in welk land dan ook.